banner.png

Jongste jeugd

Junioren

Senioren

 

Algemene voorwaarden

Regels omtrent lidmaatschap van de Baarnse Mixed Hockey Vereniging

Uit de statuten van de Vereniging :

BOEKJAAR
Artikel 3

  • Het boekjaar van de vereniging, ook te noemen verenigingsjaar, loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

 

Artikel 10

  • Lid 4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden voor 1 mei van een verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Lid 10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Artikel 12

  • Lid 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

 

Hoofdsponsor

Shirtsponsors

Keepersponsor

Tophockey Sponsors

Club Sponsors