banner.png

Jongste jeugd

Junioren

Senioren

 

Algemene voorwaarden

Regels omtrent lidmaatschap van de Baarnse Mixed Hockey Vereniging

Uit de statuten van de Vereniging :

BOEKJAAR
Artikel 3

  • Het boekjaar van de vereniging, ook te noemen verenigingsjaar, loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

 

Artikel 10

  • Lid 4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden voor 1 mei van een verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Lid 10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Artikel 12

  • Lid 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

 

Hoofdsponsor

Shirtsponsors

Keepersponsor

Tophockey SponsorsClub Sponsors