banner.png

Jongste jeugd

Junioren

Senioren

 
Algemeen

Gewijzigd beleid fluiten bij de jeugd

Nieuws afbeelding 29-8

Beste ouder,

Het jeugdteam van jouw zoon of dochter heeft jouw steun hard nodig. Zonder scheidsrechters geen wedstrijd! De BMHV gaat om naar een toegewijd team van zes scheidsrechters per jeugdteam: de "Teamscheidsrechters". Bekijk het filmpje in de bijlage en meld je aan bij de teammanager, want het is superleuk en waardevol om betrokken te zijn bij het team van je kind!

Lees meer

 

Gewijzigd beleid fluiten bij de jeugd

Afgelopen jaren hadden we als club het beleid, dat vanaf de D-jeugd één ouder per kind zijn of haar scheidsrechterskaart zou halen. Dit in verband met het structurele tekort aan fluitende ouders, maar ook om te zorgen dat ouders de spelregels kennen als ze langs het veld staan. Omdat is gebleken dat dit beleid in de praktijk onvoldoende heeft gewerkt en nog altijd veel ouders hun kaart niet hebben, hebben we er als bestuur en scheidsrechterscommissie voor gekozen een nieuwe weg in te slaan.

Vanaf komend jaar gaan we werken met vaste scheidsrechters per team. Dit betekent concreet dat er per team 6 vaste ouders zijn die gaan fluiten. Het is geen probleem als mensen hun kaart nog niet hebben, wij gaan zorgen dat deze op korte termijn (waarschijnlijk nog voor de herfstvakantie) gehaald kan worden. Deze ouders zullen we, zeker in het begin, maar ook gedurende het jaar opleiden en begeleiden en met raad en daad terzijde staan.

Op deze manier voorkomen we enerzijds dat ouders slechts 1 of 2 keer per jaar fluiten en het daardoor ongemakkelijk of lastig blijven vinden en anderzijds creëren we zo een groep ouders die met plezier en goed opgeleid op het veld staan te fluiten. De managers zullen dit weekend inventariseren welke ouders graag willen (leren) fluiten.

Deze nieuwe aanpak heeft ook consequenties voor de andere rollen binnen het team. Zo zijn ouders die fluiten vrijgesteld van andere taken zoals rijden, dit dient door de andere ouders gedaan te worden. Daarnaast zullen voor de spelers en overige ouders van de D jeugd ook (semi)verplichte spelregelavonden georganiseerd worden, omdat wij het belangrijk vinden dat zowel de spelers als de jeugd de regels goed kennen.

Wij hopen op veel enthousiaste aanmeldingen, omdat het een leuke en actieve manier is om betrokken te zijn bij de wedstrijden van je kind. Alvast heel veel dank namens de teams en de club!

Namens het Bestuur en de Scheidsrechterscommissie

 

 

 

 

 

 

Bijlage

Hoofdsponsor

Shirtsponsors

Keepersponsor

Tophockey SponsorsClub Sponsors